Mi primera emergencia: Eddie Malacara

AL72

Well-Known Member
Muy interesante narración de Eddie Malacara de una emergencia muy inusual.

Primera parte:
[YOUTUBE]XYteRocZf28[/YOUTUBE]

Segunda parte:
[YOUTUBE]HBpkMFMqcMw[/YOUTUBE]

Epilogo:
[YOUTUBE]82A0AWvAVhI[/YOUTUBE]

¡Saludos!
 
Arriba